Emmett tečaj (6 modulov)

Previous
Next

Emmett tečaj je namenjen kvalificiranim medicinskim strokovnjakom in celostnim terapevtom, ki so zainteresirani za izpopolnjevanje in razširitev svojih veščin. Koristen je za vse praktike, ker vpeljava Emmett tehnike s predhodnim usposabljanjem privede do izboljšanja dela v že obstoječi praksi. Prav tako se lahko tečaja udeležijo študentje in ne-terapevti.

Struktura Emmett tehnike

Tečaj je razdeljen v dvodnevne bloke, ki se imenujejo Moduli in jih je skupno 6. Učno gradivo iz prejšnjega Modula se ponovi pred pristopom k novemu gradivu. S tem se zagotavlja pripravljenost za obvladovanje novih vsebin. Modula 1 & 2 trajata vsak po en cel dan in se vedno obravnavata kot dvodnevni blok. Skupni tečaj sestoji iz 11 dni. Cena: Modula 1&2 (2 dni) je 350€, za vsak posamezen modul (2 dni) je 330€. Plačilo se izvede za vsak modul posebej vsaj 2 tedna pred začetkom tečaja. Za pridobitev naziva Emmett terapevt je udeležba obvezna na vseh 11 dneh Emmett tečaja. Ponavljanje posameznih dni: vsak ima pravico ponavljati katerikoli dan tečaja, ki ga je predhodno že opravil. O tem mora predhodno obvestiti organizatorja tečaja. Cena je v tem primeru polovična (npr. za ponovno udeležbo na Modulu 3 je cena 165€).

Program Modula 1 & 2

 • Načela Emmett tehnike
 • Delo z EMMETT točkami
 • 7 načel
 • Psoas in z njim povezane mišice
 • QL / 12. Rebro
 • Piriformis / Tensor Fascia Lata
 • Iliacus / Oblique
 • 12. Rebro / Psoas
 • Psoas z dvignjenim kolenom
 • Sproščanje goleni
 • Zgornji trapezius
 • Rhomboid 45° (Major)
 • Rhomboid 90° (Minor)
 • Rhomboid 30° (Lower Major)
 • Levator Scapula
 • SCM
 • AC / Biceps

Program Modula 3

 • Inguinalni Psoas
 • Teres Minor
 • Sacrum
 • ITB
 • ITB / Sartorius
 • Sproščanje kolena
 • Diafragma
 • Rescue
 • Podlaket
 • Stopalo - Calcaneus
 • Stopalo - Dorsum
 • AC / Biceps občutljivost

Program Modula 4

 • Sproščanje trebuha
 • Sproščanje bolečine v kolenu
 • Sproščanje noge
 • Stegenske strune
 • Latissimus Dorsi
 • Sproščanje Pectoralis Minor
 • Biceps- 2 glavi
 • Triceps
 • Lopatica - Srednji in spodnji del
 • Rob lopatice

Program Modula 5

 • Prsi / Romboid 45°
 • Čeljust
 • Glava / Čeljust
 • Scalenus / Pectoralis Minor
 • Prsi / Sinusi
 • Koleno (Poplitealno / Patela)
 • Sproščanje Quadricepsa
 • Sproščanje gležnja
 • Sacrum / TFL
 • Piriformis

Program Modula 6

 • Rhomboid 45°/ Inguinalni Psoas
 • Adductor
 • Mehur
 • Kombinacije s sakralno zarezo
 • Boleče stopalo in ukrivljeni prsti
 • Vrat - Ligamentum Nuchae
 • Trebuh m. biceps brachii
 • Limfna drenaža

Ponavljanje modula 6

 • Zadnji dan: zaključek temeljnega izobraževanja in pridobitev naziva Certificirani Emmett terapevt ter praktične uporabne kombinacije. Vseh šest modulov bomo izvedli v enem letu. Nadgradili jih bomo z enodnevnimi t.i. 'Praktičnimi dnevi', ki jih bomo izvedli po končanem 6. modulu. Nadgrajevali jih bomo s Profesionalnimi moduli EP1-EP6. Terapevti bodo svoje znanje obnavljali na rednih osvežitvenih tečajih.

Moduli se običajno izvajajo v razmaku 4-6 tednov, kar omogoča udeležencem pridobitev izkušenj v delu s tehniko. Celoten tečaj se zaključi v roku 9-12 mesecev. Če je želja po nadaljnjem učenju, temu sledijo Profesionalni Emmett tečaji (EP).

Emmett profesional – EP tečaji

Previous
Next

Emmett tečaj je namenjen kvalificiranim medicinskim strokovnjakom in celostnim terapevtom, ki so zainteresirani za izpopolnjevanje in razširitev svojih veščin. Koristen je za vse praktike, ker vpeljava Emmett tehnike s predhodnim usposabljanjem privede do izboljšanja dela v že obstoječi praksi. Prav tako se lahko tečaja udeležijo študentje in ne-terapevti.

Struktura Emmett tehnike

Tečaj je razdeljen v dvodnevne bloke, ki se imenujejo Moduli in jih je skupno 6. Učno gradivo iz prejšnjega Modula se ponovi pred pristopom k novemu gradivu. S tem se zagotavlja pripravljenost za obvladovanje novih vsebin. Modula 1 & 2 trajata vsak po en cel dan in se vedno obravnavata kot dvodnevni blok. Skupni tečaj sestoji iz 11 dni. Cena: Modula 1&2 (2 dni) je 350€, za vsak posamezen modul (2 dni) je 330€. Plačilo se izvede za vsak modul posebej vsaj 2 tedna pred začetkom tečaja. Za pridobitev naziva Emmett terapevt je udeležba obvezna na vseh 11 dneh Emmett tečaja. Ponavljanje posameznih dni: vsak ima pravico ponavljati katerikoli dan tečaja, ki ga je predhodno že opravil. O tem mora predhodno obvestiti organizatorja tečaja. Cena je v tem primeru polovična (npr. za ponovno udeležbo na Modulu 3 je cena 165€).

Program Modula 1 & 2

 • Načela Emmett tehnike
 • Delo z EMMETT točkami
 • 7 načel
 • Psoas in z njim povezane mišice
 • QL / 12. Rebro
 • Piriformis / Tensor Fascia Lata
 • Iliacus / Oblique
 • 12. Rebro / Psoas
 • Psoas z dvignjenim kolenom
 • Sproščanje goleni
 • Zgornji trapezius
 • Rhomboid 45° (Major)
 • Rhomboid 90° (Minor)
 • Rhomboid 30° (Lower Major)
 • Levator Scapula
 • SCM
 • AC / Biceps

Program Modula 3

 • Inguinalni Psoas
 • Teres Minor
 • Sacrum
 • ITB
 • ITB / Sartorius
 • Sproščanje kolena
 • Diafragma
 • Rescue
 • Podlaket
 • Stopalo - Calcaneus
 • Stopalo - Dorsum
 • AC / Biceps občutljivost

Program Modula 4

 • Sproščanje trebuha
 • Sproščanje bolečine v kolenu
 • Sproščanje noge
 • Stegenske strune
 • Latissimus Dorsi
 • Sproščanje Pectoralis Minor
 • Biceps- 2 glavi
 • Triceps
 • Lopatica - Srednji in spodnji del
 • Rob lopatice

Program Modula 5

 • Prsi / Romboid 45°
 • Čeljust
 • Glava / Čeljust
 • Scalenus / Pectoralis Minor
 • Prsi / Sinusi
 • Koleno (Poplitealno / Patela)
 • Sproščanje Quadricepsa
 • Sproščanje gležnja
 • Sacrum / TFL
 • Piriformis

Program Modula 6

 • Rhomboid 45°/ Inguinalni Psoas
 • Adductor
 • Mehur
 • Kombinacije s sakralno zarezo
 • Boleče stopalo in ukrivljeni prsti
 • Vrat - Ligamentum Nuchae
 • Trebuh m. biceps brachii
 • Limfna drenaža

Ponavljanje modula 6

 • Zadnji dan: zaključek temeljnega izobraževanja in pridobitev naziva Certificirani Emmett terapevt ter praktične uporabne kombinacije. Vseh šest modulov bomo izvedli v enem letu. Nadgradili jih bomo z enodnevnimi t.i. 'Praktičnimi dnevi', ki jih bomo izvedli po končanem 6. modulu. Nadgrajevali jih bomo s Profesionalnimi moduli EP1-EP6. Terapevti bodo svoje znanje obnavljali na rednih osvežitvenih tečajih.

Moduli se običajno izvajajo v razmaku 4-6 tednov, kar omogoča udeležencem pridobitev izkušenj v delu s tehniko. Celoten tečaj se zaključi v roku 9-12 mesecev. Če je želja po nadaljnjem učenju, temu sledijo Profesionalni Emmett tečaji (EP).

Emmcare tečaj

Previous
Next

Emmett tečaj je namenjen kvalificiranim medicinskim strokovnjakom in celostnim terapevtom, ki so zainteresirani za izpopolnjevanje in razširitev svojih veščin. Koristen je za vse praktike, ker vpeljava Emmett tehnike s predhodnim usposabljanjem privede do izboljšanja dela v že obstoječi praksi. Prav tako se lahko tečaja udeležijo študentje in ne-terapevti.

Struktura Emmett tehnike

Tečaj je razdeljen v dvodnevne bloke, ki se imenujejo Moduli in jih je skupno 6. Učno gradivo iz prejšnjega Modula se ponovi pred pristopom k novemu gradivu. S tem se zagotavlja pripravljenost za obvladovanje novih vsebin. Modula 1 & 2 trajata vsak po en cel dan in se vedno obravnavata kot dvodnevni blok. Skupni tečaj sestoji iz 11 dni. Cena: Modula 1&2 (2 dni) je 350€, za vsak posamezen modul (2 dni) je 330€. Plačilo se izvede za vsak modul posebej vsaj 2 tedna pred začetkom tečaja. Za pridobitev naziva Emmett terapevt je udeležba obvezna na vseh 11 dneh Emmett tečaja. Ponavljanje posameznih dni: vsak ima pravico ponavljati katerikoli dan tečaja, ki ga je predhodno že opravil. O tem mora predhodno obvestiti organizatorja tečaja. Cena je v tem primeru polovična (npr. za ponovno udeležbo na Modulu 3 je cena 165€).

Program Modula 1 & 2

 • Načela Emmett tehnike
 • Delo z EMMETT točkami
 • 7 načel
 • Psoas in z njim povezane mišice
 • QL / 12. Rebro
 • Piriformis / Tensor Fascia Lata
 • Iliacus / Oblique
 • 12. Rebro / Psoas
 • Psoas z dvignjenim kolenom
 • Sproščanje goleni
 • Zgornji trapezius
 • Rhomboid 45° (Major)
 • Rhomboid 90° (Minor)
 • Rhomboid 30° (Lower Major)
 • Levator Scapula
 • SCM
 • AC / Biceps

Program Modula 3

 • Inguinalni Psoas
 • Teres Minor
 • Sacrum
 • ITB
 • ITB / Sartorius
 • Sproščanje kolena
 • Diafragma
 • Rescue
 • Podlaket
 • Stopalo - Calcaneus
 • Stopalo - Dorsum
 • AC / Biceps občutljivost

Program Modula 4

 • Sproščanje trebuha
 • Sproščanje bolečine v kolenu
 • Sproščanje noge
 • Stegenske strune
 • Latissimus Dorsi
 • Sproščanje Pectoralis Minor
 • Biceps- 2 glavi
 • Triceps
 • Lopatica - Srednji in spodnji del
 • Rob lopatice

Program Modula 5

 • Prsi / Romboid 45°
 • Čeljust
 • Glava / Čeljust
 • Scalenus / Pectoralis Minor
 • Prsi / Sinusi
 • Koleno (Poplitealno / Patela)
 • Sproščanje Quadricepsa
 • Sproščanje gležnja
 • Sacrum / TFL
 • Piriformis

Program Modula 6

 • Rhomboid 45°/ Inguinalni Psoas
 • Adductor
 • Mehur
 • Kombinacije s sakralno zarezo
 • Boleče stopalo in ukrivljeni prsti
 • Vrat - Ligamentum Nuchae
 • Trebuh m. biceps brachii
 • Limfna drenaža

Ponavljanje modula 6

 • Zadnji dan: zaključek temeljnega izobraževanja in pridobitev naziva Certificirani Emmett terapevt ter praktične uporabne kombinacije. Vseh šest modulov bomo izvedli v enem letu. Nadgradili jih bomo z enodnevnimi t.i. 'Praktičnimi dnevi', ki jih bomo izvedli po končanem 6. modulu. Nadgrajevali jih bomo s Profesionalnimi moduli EP1-EP6. Terapevti bodo svoje znanje obnavljali na rednih osvežitvenih tečajih.

Moduli se običajno izvajajo v razmaku 4-6 tednov, kar omogoča udeležencem pridobitev izkušenj v delu s tehniko. Celoten tečaj se zaključi v roku 9-12 mesecev. Če je želja po nadaljnjem učenju, temu sledijo Profesionalni Emmett tečaji (EP).

Lokacija

Previous
Next

Emmett tečaj je namenjen kvalificiranim medicinskim strokovnjakom in celostnim terapevtom, ki so zainteresirani za izpopolnjevanje in razširitev svojih veščin. Koristen je za vse praktike, ker vpeljava Emmett tehnike s predhodnim usposabljanjem privede do izboljšanja dela v že obstoječi praksi. Prav tako se lahko tečaja udeležijo študentje in ne-terapevti.

Struktura Emmett tehnike

Tečaj je razdeljen v dvodnevne bloke, ki se imenujejo Moduli in jih je skupno 6. Učno gradivo iz prejšnjega Modula se ponovi pred pristopom k novemu gradivu. S tem se zagotavlja pripravljenost za obvladovanje novih vsebin. Modula 1 & 2 trajata vsak po en cel dan in se vedno obravnavata kot dvodnevni blok. Skupni tečaj sestoji iz 11 dni. Cena: Modula 1&2 (2 dni) je 350€, za vsak posamezen modul (2 dni) je 330€. Plačilo se izvede za vsak modul posebej vsaj 2 tedna pred začetkom tečaja. Za pridobitev naziva Emmett terapevt je udeležba obvezna na vseh 11 dneh Emmett tečaja. Ponavljanje posameznih dni: vsak ima pravico ponavljati katerikoli dan tečaja, ki ga je predhodno že opravil. O tem mora predhodno obvestiti organizatorja tečaja. Cena je v tem primeru polovična (npr. za ponovno udeležbo na Modulu 3 je cena 165€).

Program Modula 1 & 2

 • Načela Emmett tehnike
 • Delo z EMMETT točkami
 • 7 načel
 • Psoas in z njim povezane mišice
 • QL / 12. Rebro
 • Piriformis / Tensor Fascia Lata
 • Iliacus / Oblique
 • 12. Rebro / Psoas
 • Psoas z dvignjenim kolenom
 • Sproščanje goleni
 • Zgornji trapezius
 • Rhomboid 45° (Major)
 • Rhomboid 90° (Minor)
 • Rhomboid 30° (Lower Major)
 • Levator Scapula
 • SCM
 • AC / Biceps

Program Modula 3

 • Inguinalni Psoas
 • Teres Minor
 • Sacrum
 • ITB
 • ITB / Sartorius
 • Sproščanje kolena
 • Diafragma
 • Rescue
 • Podlaket
 • Stopalo - Calcaneus
 • Stopalo - Dorsum
 • AC / Biceps občutljivost

Program Modula 4

 • Sproščanje trebuha
 • Sproščanje bolečine v kolenu
 • Sproščanje noge
 • Stegenske strune
 • Latissimus Dorsi
 • Sproščanje Pectoralis Minor
 • Biceps- 2 glavi
 • Triceps
 • Lopatica - Srednji in spodnji del
 • Rob lopatice

Program Modula 5

 • Prsi / Romboid 45°
 • Čeljust
 • Glava / Čeljust
 • Scalenus / Pectoralis Minor
 • Prsi / Sinusi
 • Koleno (Poplitealno / Patela)
 • Sproščanje Quadricepsa
 • Sproščanje gležnja
 • Sacrum / TFL
 • Piriformis

Program Modula 6

 • Rhomboid 45°/ Inguinalni Psoas
 • Adductor
 • Mehur
 • Kombinacije s sakralno zarezo
 • Boleče stopalo in ukrivljeni prsti
 • Vrat - Ligamentum Nuchae
 • Trebuh m. biceps brachii
 • Limfna drenaža

Ponavljanje modula 6

 • Zadnji dan: zaključek temeljnega izobraževanja in pridobitev naziva Certificirani Emmett terapevt ter praktične uporabne kombinacije. Vseh šest modulov bomo izvedli v enem letu. Nadgradili jih bomo z enodnevnimi t.i. 'Praktičnimi dnevi', ki jih bomo izvedli po končanem 6. modulu. Nadgrajevali jih bomo s Profesionalnimi moduli EP1-EP6. Terapevti bodo svoje znanje obnavljali na rednih osvežitvenih tečajih.

Moduli se običajno izvajajo v razmaku 4-6 tednov, kar omogoča udeležencem pridobitev izkušenj v delu s tehniko. Celoten tečaj se zaključi v roku 9-12 mesecev. Če je želja po nadaljnjem učenju, temu sledijo Profesionalni Emmett tečaji (EP).

Prijava in kotizacija

Previous
Next

Emmett tečaj je namenjen kvalificiranim medicinskim strokovnjakom in celostnim terapevtom, ki so zainteresirani za izpopolnjevanje in razširitev svojih veščin. Koristen je za vse praktike, ker vpeljava Emmett tehnike s predhodnim usposabljanjem privede do izboljšanja dela v že obstoječi praksi. Prav tako se lahko tečaja udeležijo študentje in ne-terapevti.

Struktura Emmett tehnike

Tečaj je razdeljen v dvodnevne bloke, ki se imenujejo Moduli in jih je skupno 6. Učno gradivo iz prejšnjega Modula se ponovi pred pristopom k novemu gradivu. S tem se zagotavlja pripravljenost za obvladovanje novih vsebin. Modula 1 & 2 trajata vsak po en cel dan in se vedno obravnavata kot dvodnevni blok. Skupni tečaj sestoji iz 11 dni. Cena: Modula 1&2 (2 dni) je 350€, za vsak posamezen modul (2 dni) je 330€. Plačilo se izvede za vsak modul posebej vsaj 2 tedna pred začetkom tečaja. Za pridobitev naziva Emmett terapevt je udeležba obvezna na vseh 11 dneh Emmett tečaja. Ponavljanje posameznih dni: vsak ima pravico ponavljati katerikoli dan tečaja, ki ga je predhodno že opravil. O tem mora predhodno obvestiti organizatorja tečaja. Cena je v tem primeru polovična (npr. za ponovno udeležbo na Modulu 3 je cena 165€).

Program Modula 1 & 2

 • Načela Emmett tehnike
 • Delo z EMMETT točkami
 • 7 načel
 • Psoas in z njim povezane mišice
 • QL / 12. Rebro
 • Piriformis / Tensor Fascia Lata
 • Iliacus / Oblique
 • 12. Rebro / Psoas
 • Psoas z dvignjenim kolenom
 • Sproščanje goleni
 • Zgornji trapezius
 • Rhomboid 45° (Major)
 • Rhomboid 90° (Minor)
 • Rhomboid 30° (Lower Major)
 • Levator Scapula
 • SCM
 • AC / Biceps

Program Modula 3

 • Inguinalni Psoas
 • Teres Minor
 • Sacrum
 • ITB
 • ITB / Sartorius
 • Sproščanje kolena
 • Diafragma
 • Rescue
 • Podlaket
 • Stopalo - Calcaneus
 • Stopalo - Dorsum
 • AC / Biceps občutljivost

Program Modula 4

 • Sproščanje trebuha
 • Sproščanje bolečine v kolenu
 • Sproščanje noge
 • Stegenske strune
 • Latissimus Dorsi
 • Sproščanje Pectoralis Minor
 • Biceps- 2 glavi
 • Triceps
 • Lopatica - Srednji in spodnji del
 • Rob lopatice

Program Modula 5

 • Prsi / Romboid 45°
 • Čeljust
 • Glava / Čeljust
 • Scalenus / Pectoralis Minor
 • Prsi / Sinusi
 • Koleno (Poplitealno / Patela)
 • Sproščanje Quadricepsa
 • Sproščanje gležnja
 • Sacrum / TFL
 • Piriformis

Program Modula 6

 • Rhomboid 45°/ Inguinalni Psoas
 • Adductor
 • Mehur
 • Kombinacije s sakralno zarezo
 • Boleče stopalo in ukrivljeni prsti
 • Vrat - Ligamentum Nuchae
 • Trebuh m. biceps brachii
 • Limfna drenaža

Ponavljanje modula 6

 • Zadnji dan: zaključek temeljnega izobraževanja in pridobitev naziva Certificirani Emmett terapevt ter praktične uporabne kombinacije. Vseh šest modulov bomo izvedli v enem letu. Nadgradili jih bomo z enodnevnimi t.i. 'Praktičnimi dnevi', ki jih bomo izvedli po končanem 6. modulu. Nadgrajevali jih bomo s Profesionalnimi moduli EP1-EP6. Terapevti bodo svoje znanje obnavljali na rednih osvežitvenih tečajih.

Moduli se običajno izvajajo v razmaku 4-6 tednov, kar omogoča udeležencem pridobitev izkušenj v delu s tehniko. Celoten tečaj se zaključi v roku 9-12 mesecev. Če je želja po nadaljnjem učenju, temu sledijo Profesionalni Emmett tečaji (EP).

Cenik Emmett tečajev

Previous
Next

Emmett tečaj je namenjen kvalificiranim medicinskim strokovnjakom in celostnim terapevtom, ki so zainteresirani za izpopolnjevanje in razširitev svojih veščin. Koristen je za vse praktike, ker vpeljava Emmett tehnike s predhodnim usposabljanjem privede do izboljšanja dela v že obstoječi praksi. Prav tako se lahko tečaja udeležijo študentje in ne-terapevti.

Struktura Emmett tehnike

Tečaj je razdeljen v dvodnevne bloke, ki se imenujejo Moduli in jih je skupno 6. Učno gradivo iz prejšnjega Modula se ponovi pred pristopom k novemu gradivu. S tem se zagotavlja pripravljenost za obvladovanje novih vsebin. Modula 1 & 2 trajata vsak po en cel dan in se vedno obravnavata kot dvodnevni blok. Skupni tečaj sestoji iz 11 dni. Cena: Modula 1&2 (2 dni) je 350€, za vsak posamezen modul (2 dni) je 330€. Plačilo se izvede za vsak modul posebej vsaj 2 tedna pred začetkom tečaja. Za pridobitev naziva Emmett terapevt je udeležba obvezna na vseh 11 dneh Emmett tečaja. Ponavljanje posameznih dni: vsak ima pravico ponavljati katerikoli dan tečaja, ki ga je predhodno že opravil. O tem mora predhodno obvestiti organizatorja tečaja. Cena je v tem primeru polovična (npr. za ponovno udeležbo na Modulu 3 je cena 165€).

Program Modula 1 & 2

 • Načela Emmett tehnike
 • Delo z EMMETT točkami
 • 7 načel
 • Psoas in z njim povezane mišice
 • QL / 12. Rebro
 • Piriformis / Tensor Fascia Lata
 • Iliacus / Oblique
 • 12. Rebro / Psoas
 • Psoas z dvignjenim kolenom
 • Sproščanje goleni
 • Zgornji trapezius
 • Rhomboid 45° (Major)
 • Rhomboid 90° (Minor)
 • Rhomboid 30° (Lower Major)
 • Levator Scapula
 • SCM
 • AC / Biceps

Program Modula 3

 • Inguinalni Psoas
 • Teres Minor
 • Sacrum
 • ITB
 • ITB / Sartorius
 • Sproščanje kolena
 • Diafragma
 • Rescue
 • Podlaket
 • Stopalo - Calcaneus
 • Stopalo - Dorsum
 • AC / Biceps občutljivost

Program Modula 4

 • Sproščanje trebuha
 • Sproščanje bolečine v kolenu
 • Sproščanje noge
 • Stegenske strune
 • Latissimus Dorsi
 • Sproščanje Pectoralis Minor
 • Biceps- 2 glavi
 • Triceps
 • Lopatica - Srednji in spodnji del
 • Rob lopatice

Program Modula 5

 • Prsi / Romboid 45°
 • Čeljust
 • Glava / Čeljust
 • Scalenus / Pectoralis Minor
 • Prsi / Sinusi
 • Koleno (Poplitealno / Patela)
 • Sproščanje Quadricepsa
 • Sproščanje gležnja
 • Sacrum / TFL
 • Piriformis

Program Modula 6

 • Rhomboid 45°/ Inguinalni Psoas
 • Adductor
 • Mehur
 • Kombinacije s sakralno zarezo
 • Boleče stopalo in ukrivljeni prsti
 • Vrat - Ligamentum Nuchae
 • Trebuh m. biceps brachii
 • Limfna drenaža

Ponavljanje modula 6

 • Zadnji dan: zaključek temeljnega izobraževanja in pridobitev naziva Certificirani Emmett terapevt ter praktične uporabne kombinacije. Vseh šest modulov bomo izvedli v enem letu. Nadgradili jih bomo z enodnevnimi t.i. 'Praktičnimi dnevi', ki jih bomo izvedli po končanem 6. modulu. Nadgrajevali jih bomo s Profesionalnimi moduli EP1-EP6. Terapevti bodo svoje znanje obnavljali na rednih osvežitvenih tečajih.

Moduli se običajno izvajajo v razmaku 4-6 tednov, kar omogoča udeležencem pridobitev izkušenj v delu s tehniko. Celoten tečaj se zaključi v roku 9-12 mesecev. Če je želja po nadaljnjem učenju, temu sledijo Profesionalni Emmett tečaji (EP).

Kontakt

Previous
Next

Emmett tečaj je namenjen kvalificiranim medicinskim strokovnjakom in celostnim terapevtom, ki so zainteresirani za izpopolnjevanje in razširitev svojih veščin. Koristen je za vse praktike, ker vpeljava Emmett tehnike s predhodnim usposabljanjem privede do izboljšanja dela v že obstoječi praksi. Prav tako se lahko tečaja udeležijo študentje in ne-terapevti.

Struktura Emmett tehnike

Tečaj je razdeljen v dvodnevne bloke, ki se imenujejo Moduli in jih je skupno 6. Učno gradivo iz prejšnjega Modula se ponovi pred pristopom k novemu gradivu. S tem se zagotavlja pripravljenost za obvladovanje novih vsebin. Modula 1 & 2 trajata vsak po en cel dan in se vedno obravnavata kot dvodnevni blok. Skupni tečaj sestoji iz 11 dni. Cena: Modula 1&2 (2 dni) je 350€, za vsak posamezen modul (2 dni) je 330€. Plačilo se izvede za vsak modul posebej vsaj 2 tedna pred začetkom tečaja. Za pridobitev naziva Emmett terapevt je udeležba obvezna na vseh 11 dneh Emmett tečaja. Ponavljanje posameznih dni: vsak ima pravico ponavljati katerikoli dan tečaja, ki ga je predhodno že opravil. O tem mora predhodno obvestiti organizatorja tečaja. Cena je v tem primeru polovična (npr. za ponovno udeležbo na Modulu 3 je cena 165€).

Program Modula 1 & 2

 • Načela Emmett tehnike
 • Delo z EMMETT točkami
 • 7 načel
 • Psoas in z njim povezane mišice
 • QL / 12. Rebro
 • Piriformis / Tensor Fascia Lata
 • Iliacus / Oblique
 • 12. Rebro / Psoas
 • Psoas z dvignjenim kolenom
 • Sproščanje goleni
 • Zgornji trapezius
 • Rhomboid 45° (Major)
 • Rhomboid 90° (Minor)
 • Rhomboid 30° (Lower Major)
 • Levator Scapula
 • SCM
 • AC / Biceps

Program Modula 3

 • Inguinalni Psoas
 • Teres Minor
 • Sacrum
 • ITB
 • ITB / Sartorius
 • Sproščanje kolena
 • Diafragma
 • Rescue
 • Podlaket
 • Stopalo - Calcaneus
 • Stopalo - Dorsum
 • AC / Biceps občutljivost

Program Modula 4

 • Sproščanje trebuha
 • Sproščanje bolečine v kolenu
 • Sproščanje noge
 • Stegenske strune
 • Latissimus Dorsi
 • Sproščanje Pectoralis Minor
 • Biceps- 2 glavi
 • Triceps
 • Lopatica - Srednji in spodnji del
 • Rob lopatice

Program Modula 5

 • Prsi / Romboid 45°
 • Čeljust
 • Glava / Čeljust
 • Scalenus / Pectoralis Minor
 • Prsi / Sinusi
 • Koleno (Poplitealno / Patela)
 • Sproščanje Quadricepsa
 • Sproščanje gležnja
 • Sacrum / TFL
 • Piriformis

Program Modula 6

 • Rhomboid 45°/ Inguinalni Psoas
 • Adductor
 • Mehur
 • Kombinacije s sakralno zarezo
 • Boleče stopalo in ukrivljeni prsti
 • Vrat - Ligamentum Nuchae
 • Trebuh m. biceps brachii
 • Limfna drenaža

Ponavljanje modula 6

 • Zadnji dan: zaključek temeljnega izobraževanja in pridobitev naziva Certificirani Emmett terapevt ter praktične uporabne kombinacije. Vseh šest modulov bomo izvedli v enem letu. Nadgradili jih bomo z enodnevnimi t.i. 'Praktičnimi dnevi', ki jih bomo izvedli po končanem 6. modulu. Nadgrajevali jih bomo s Profesionalnimi moduli EP1-EP6. Terapevti bodo svoje znanje obnavljali na rednih osvežitvenih tečajih.

Moduli se običajno izvajajo v razmaku 4-6 tednov, kar omogoča udeležencem pridobitev izkušenj v delu s tehniko. Celoten tečaj se zaključi v roku 9-12 mesecev. Če je želja po nadaljnjem učenju, temu sledijo Profesionalni Emmett tečaji (EP).

Terapevti

Previous
Next

Emmett tečaj je namenjen kvalificiranim medicinskim strokovnjakom in celostnim terapevtom, ki so zainteresirani za izpopolnjevanje in razširitev svojih veščin. Koristen je za vse praktike, ker vpeljava Emmett tehnike s predhodnim usposabljanjem privede do izboljšanja dela v že obstoječi praksi. Prav tako se lahko tečaja udeležijo študentje in ne-terapevti.

Struktura Emmett tehnike

Tečaj je razdeljen v dvodnevne bloke, ki se imenujejo Moduli in jih je skupno 6. Učno gradivo iz prejšnjega Modula se ponovi pred pristopom k novemu gradivu. S tem se zagotavlja pripravljenost za obvladovanje novih vsebin. Modula 1 & 2 trajata vsak po en cel dan in se vedno obravnavata kot dvodnevni blok. Skupni tečaj sestoji iz 11 dni. Cena: Modula 1&2 (2 dni) je 350€, za vsak posamezen modul (2 dni) je 330€. Plačilo se izvede za vsak modul posebej vsaj 2 tedna pred začetkom tečaja. Za pridobitev naziva Emmett terapevt je udeležba obvezna na vseh 11 dneh Emmett tečaja. Ponavljanje posameznih dni: vsak ima pravico ponavljati katerikoli dan tečaja, ki ga je predhodno že opravil. O tem mora predhodno obvestiti organizatorja tečaja. Cena je v tem primeru polovična (npr. za ponovno udeležbo na Modulu 3 je cena 165€).

Program Modula 1 & 2

 • Načela Emmett tehnike
 • Delo z EMMETT točkami
 • 7 načel
 • Psoas in z njim povezane mišice
 • QL / 12. Rebro
 • Piriformis / Tensor Fascia Lata
 • Iliacus / Oblique
 • 12. Rebro / Psoas
 • Psoas z dvignjenim kolenom
 • Sproščanje goleni
 • Zgornji trapezius
 • Rhomboid 45° (Major)
 • Rhomboid 90° (Minor)
 • Rhomboid 30° (Lower Major)
 • Levator Scapula
 • SCM
 • AC / Biceps

Program Modula 3

 • Inguinalni Psoas
 • Teres Minor
 • Sacrum
 • ITB
 • ITB / Sartorius
 • Sproščanje kolena
 • Diafragma
 • Rescue
 • Podlaket
 • Stopalo - Calcaneus
 • Stopalo - Dorsum
 • AC / Biceps občutljivost

Program Modula 4

 • Sproščanje trebuha
 • Sproščanje bolečine v kolenu
 • Sproščanje noge
 • Stegenske strune
 • Latissimus Dorsi
 • Sproščanje Pectoralis Minor
 • Biceps- 2 glavi
 • Triceps
 • Lopatica - Srednji in spodnji del
 • Rob lopatice

Program Modula 5

 • Prsi / Romboid 45°
 • Čeljust
 • Glava / Čeljust
 • Scalenus / Pectoralis Minor
 • Prsi / Sinusi
 • Koleno (Poplitealno / Patela)
 • Sproščanje Quadricepsa
 • Sproščanje gležnja
 • Sacrum / TFL
 • Piriformis

Program Modula 6

 • Rhomboid 45°/ Inguinalni Psoas
 • Adductor
 • Mehur
 • Kombinacije s sakralno zarezo
 • Boleče stopalo in ukrivljeni prsti
 • Vrat - Ligamentum Nuchae
 • Trebuh m. biceps brachii
 • Limfna drenaža

Ponavljanje modula 6

 • Zadnji dan: zaključek temeljnega izobraževanja in pridobitev naziva Certificirani Emmett terapevt ter praktične uporabne kombinacije. Vseh šest modulov bomo izvedli v enem letu. Nadgradili jih bomo z enodnevnimi t.i. 'Praktičnimi dnevi', ki jih bomo izvedli po končanem 6. modulu. Nadgrajevali jih bomo s Profesionalnimi moduli EP1-EP6. Terapevti bodo svoje znanje obnavljali na rednih osvežitvenih tečajih.

Moduli se običajno izvajajo v razmaku 4-6 tednov, kar omogoča udeležencem pridobitev izkušenj v delu s tehniko. Celoten tečaj se zaključi v roku 9-12 mesecev. Če je želja po nadaljnjem učenju, temu sledijo Profesionalni Emmett tečaji (EP).

Datumi

Previous
Next

Emmett tečaj je namenjen kvalificiranim medicinskim strokovnjakom in celostnim terapevtom, ki so zainteresirani za izpopolnjevanje in razširitev svojih veščin. Koristen je za vse praktike, ker vpeljava Emmett tehnike s predhodnim usposabljanjem privede do izboljšanja dela v že obstoječi praksi. Prav tako se lahko tečaja udeležijo študentje in ne-terapevti.

Struktura Emmett tehnike

Tečaj je razdeljen v dvodnevne bloke, ki se imenujejo Moduli in jih je skupno 6. Učno gradivo iz prejšnjega Modula se ponovi pred pristopom k novemu gradivu. S tem se zagotavlja pripravljenost za obvladovanje novih vsebin. Modula 1 & 2 trajata vsak po en cel dan in se vedno obravnavata kot dvodnevni blok. Skupni tečaj sestoji iz 11 dni. Cena: Modula 1&2 (2 dni) je 350€, za vsak posamezen modul (2 dni) je 330€. Plačilo se izvede za vsak modul posebej vsaj 2 tedna pred začetkom tečaja. Za pridobitev naziva Emmett terapevt je udeležba obvezna na vseh 11 dneh Emmett tečaja. Ponavljanje posameznih dni: vsak ima pravico ponavljati katerikoli dan tečaja, ki ga je predhodno že opravil. O tem mora predhodno obvestiti organizatorja tečaja. Cena je v tem primeru polovična (npr. za ponovno udeležbo na Modulu 3 je cena 165€).

Program Modula 1 & 2

 • Načela Emmett tehnike
 • Delo z EMMETT točkami
 • 7 načel
 • Psoas in z njim povezane mišice
 • QL / 12. Rebro
 • Piriformis / Tensor Fascia Lata
 • Iliacus / Oblique
 • 12. Rebro / Psoas
 • Psoas z dvignjenim kolenom
 • Sproščanje goleni
 • Zgornji trapezius
 • Rhomboid 45° (Major)
 • Rhomboid 90° (Minor)
 • Rhomboid 30° (Lower Major)
 • Levator Scapula
 • SCM
 • AC / Biceps

Program Modula 3

 • Inguinalni Psoas
 • Teres Minor
 • Sacrum
 • ITB
 • ITB / Sartorius
 • Sproščanje kolena
 • Diafragma
 • Rescue
 • Podlaket
 • Stopalo - Calcaneus
 • Stopalo - Dorsum
 • AC / Biceps občutljivost

Program Modula 4

 • Sproščanje trebuha
 • Sproščanje bolečine v kolenu
 • Sproščanje noge
 • Stegenske strune
 • Latissimus Dorsi
 • Sproščanje Pectoralis Minor
 • Biceps- 2 glavi
 • Triceps
 • Lopatica - Srednji in spodnji del
 • Rob lopatice

Program Modula 5

 • Prsi / Romboid 45°
 • Čeljust
 • Glava / Čeljust
 • Scalenus / Pectoralis Minor
 • Prsi / Sinusi
 • Koleno (Poplitealno / Patela)
 • Sproščanje Quadricepsa
 • Sproščanje gležnja
 • Sacrum / TFL
 • Piriformis

Program Modula 6

 • Rhomboid 45°/ Inguinalni Psoas
 • Adductor
 • Mehur
 • Kombinacije s sakralno zarezo
 • Boleče stopalo in ukrivljeni prsti
 • Vrat - Ligamentum Nuchae
 • Trebuh m. biceps brachii
 • Limfna drenaža

Ponavljanje modula 6

 • Zadnji dan: zaključek temeljnega izobraževanja in pridobitev naziva Certificirani Emmett terapevt ter praktične uporabne kombinacije. Vseh šest modulov bomo izvedli v enem letu. Nadgradili jih bomo z enodnevnimi t.i. 'Praktičnimi dnevi', ki jih bomo izvedli po končanem 6. modulu. Nadgrajevali jih bomo s Profesionalnimi moduli EP1-EP6. Terapevti bodo svoje znanje obnavljali na rednih osvežitvenih tečajih.

Moduli se običajno izvajajo v razmaku 4-6 tednov, kar omogoča udeležencem pridobitev izkušenj v delu s tehniko. Celoten tečaj se zaključi v roku 9-12 mesecev. Če je želja po nadaljnjem učenju, temu sledijo Profesionalni Emmett tečaji (EP).

Tečaji

Previous
Next

Emmett tečaj je namenjen kvalificiranim medicinskim strokovnjakom in celostnim terapevtom, ki so zainteresirani za izpopolnjevanje in razširitev svojih veščin. Koristen je za vse praktike, ker vpeljava Emmett tehnike s predhodnim usposabljanjem privede do izboljšanja dela v že obstoječi praksi. Prav tako se lahko tečaja udeležijo študentje in ne-terapevti.

Struktura Emmett tehnike

Tečaj je razdeljen v dvodnevne bloke, ki se imenujejo Moduli in jih je skupno 6. Učno gradivo iz prejšnjega Modula se ponovi pred pristopom k novemu gradivu. S tem se zagotavlja pripravljenost za obvladovanje novih vsebin. Modula 1 & 2 trajata vsak po en cel dan in se vedno obravnavata kot dvodnevni blok. Skupni tečaj sestoji iz 11 dni. Cena: Modula 1&2 (2 dni) je 350€, za vsak posamezen modul (2 dni) je 330€. Plačilo se izvede za vsak modul posebej vsaj 2 tedna pred začetkom tečaja. Za pridobitev naziva Emmett terapevt je udeležba obvezna na vseh 11 dneh Emmett tečaja. Ponavljanje posameznih dni: vsak ima pravico ponavljati katerikoli dan tečaja, ki ga je predhodno že opravil. O tem mora predhodno obvestiti organizatorja tečaja. Cena je v tem primeru polovična (npr. za ponovno udeležbo na Modulu 3 je cena 165€).

Program Modula 1 & 2

 • Načela Emmett tehnike
 • Delo z EMMETT točkami
 • 7 načel
 • Psoas in z njim povezane mišice
 • QL / 12. Rebro
 • Piriformis / Tensor Fascia Lata
 • Iliacus / Oblique
 • 12. Rebro / Psoas
 • Psoas z dvignjenim kolenom
 • Sproščanje goleni
 • Zgornji trapezius
 • Rhomboid 45° (Major)
 • Rhomboid 90° (Minor)
 • Rhomboid 30° (Lower Major)
 • Levator Scapula
 • SCM
 • AC / Biceps

Program Modula 3

 • Inguinalni Psoas
 • Teres Minor
 • Sacrum
 • ITB
 • ITB / Sartorius
 • Sproščanje kolena
 • Diafragma
 • Rescue
 • Podlaket
 • Stopalo - Calcaneus
 • Stopalo - Dorsum
 • AC / Biceps občutljivost

Program Modula 4

 • Sproščanje trebuha
 • Sproščanje bolečine v kolenu
 • Sproščanje noge
 • Stegenske strune
 • Latissimus Dorsi
 • Sproščanje Pectoralis Minor
 • Biceps- 2 glavi
 • Triceps
 • Lopatica - Srednji in spodnji del
 • Rob lopatice

Program Modula 5

 • Prsi / Romboid 45°
 • Čeljust
 • Glava / Čeljust
 • Scalenus / Pectoralis Minor
 • Prsi / Sinusi
 • Koleno (Poplitealno / Patela)
 • Sproščanje Quadricepsa
 • Sproščanje gležnja
 • Sacrum / TFL
 • Piriformis

Program Modula 6

 • Rhomboid 45°/ Inguinalni Psoas
 • Adductor
 • Mehur
 • Kombinacije s sakralno zarezo
 • Boleče stopalo in ukrivljeni prsti
 • Vrat - Ligamentum Nuchae
 • Trebuh m. biceps brachii
 • Limfna drenaža

Ponavljanje modula 6

 • Zadnji dan: zaključek temeljnega izobraževanja in pridobitev naziva Certificirani Emmett terapevt ter praktične uporabne kombinacije. Vseh šest modulov bomo izvedli v enem letu. Nadgradili jih bomo z enodnevnimi t.i. 'Praktičnimi dnevi', ki jih bomo izvedli po končanem 6. modulu. Nadgrajevali jih bomo s Profesionalnimi moduli EP1-EP6. Terapevti bodo svoje znanje obnavljali na rednih osvežitvenih tečajih.

Moduli se običajno izvajajo v razmaku 4-6 tednov, kar omogoča udeležencem pridobitev izkušenj v delu s tehniko. Celoten tečaj se zaključi v roku 9-12 mesecev. Če je želja po nadaljnjem učenju, temu sledijo Profesionalni Emmett tečaji (EP).

Contact to Listing Owner

Captcha Code
X